Zoller
ZOLLER Ön ayarlama ve Ölçüm Tezgahları

Veri transferi
Makineyle çok hızlı ve
güvenli iletişim

smile kullanıcı ZOLLER

Her bir üretim birimi arasındaki veri iletişimi günümüzde Endüstri 4.0 olarak ifade edilen kavramın temelini oluşturmaktadır.

Ayar cihazından makineye doğru veri iletim yollarına özgü olarak günümüzde çok sayıda prosese bağlı ve hızlı yöntem bulunmaktadır.

ZOLLER ile makinelere güvenli takım veri iletimi üreticiden bağımsız olarak yapılabilmektedir: RFID çipi, son işlemci (DNC sistemi: Distributed Numerical Control) veya üst hiyerarşideki üretim kontrol sistemleri üzerinden. Kolay fakat çok verimli bir yöntem ise mevcut verilerin bir karekod (datamatrix code) içinde şifrelenmesi ve bu verilerin CNC tezgahının kumanda sistemine bağlı bir okuyucu cihaz tarafından taranmasıdır.

zidCode veri transferi tarayıcı ZOLLER

»zidCode«

Takım tanıma ve veri aktarımı için verimli çözüm

 

»zidCode«

RFID veri transferi tool ZOLLER

RFID teknolojisi

Hızlı takım tanıma ve veri aktarım yöntemi

 

RFID teknolojisi

venturion 450 tezgah veri akışı ZOLLER

Son işlemci

Neredeyse her makine için kontrol ünitesine veri çıktısı

 

Son işlemci

zidCode veri transferi takım etiketi ZOLLER

Karekod

Güvenli, hızlı ve garanti hatasız bir şekilde tezgaha

 

Karekod