Zoller

Feragat

1. Online teklifin içeriği
Müellif, mevcut bilgilerin güncelliği, doğruluğu, eksikliği veya kalitesi hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez. Mevcut bilgilerin kullanılmasından veya kullanılmamasından ya da hatalı ve eksik bilgilerin kullanılmasından dolayı oluşacak her türlü maddi veya fikri zararlarla ilgili müellife karşı (şayet müellif kastı veya ağır ihmali yoksa) herhangi bir sorumluluk talebinde bulunulamaz. Tekliflerin hiçbir zorunlu ve bağlayıcı tarafı yoktur. Müellif, sayfaların bir kısmını veya teklifin tamamını önceden haber vermeksizin değiştirme, ekleme yapma, silme hakkına ya da yayını zaman zaman veya nihai olarak durdurma hakkına sahiptir.

2. Linkler
Müellifin sorumluluk alanının dışında bulunan yabancı web sayfalarına direkt veya dolaylı olarak link verildiğinde (“köprüler”), sınırlı sorumluluk ancak müellifin bu sitelerin içeriğini bildiği ve olası aykırı içeriklerin kullanılmasını önleyecek teknik imkanlara sahip olduğu durumlarda geçerlidir.

3. Telif hakkı ve marka kanunu
Müellif, kullanılan resimlere, grafiklere, ses dosyalarına, video sekanslarına ve metinlere ait telif haklarını tüm yayınlarda dikkate almaya, kendisinin oluşturduğu resimleri, grafikleri, ses dosyalarını, video sekanslarını ve metinleri kullanmaya veya lisanslı grafiklerden, ses dosyalarından, video sekanslarından ve metinlerden faydalanmaya dikkat eder.

4. Bu sınırlı sorumluluğun hukuki geçerliliği
Bu sınırlı sorumluluk, linkin verildiği internet sayfasının bir parçasıdır. Bu metindeki kısımlar veya ifadeler geçerli hukuki duruma kısmen veya tam olarak uygun değilse, dokümanda kalan kısımların içeriği ve geçerliliği bundan etkilenmez.