Zoller

Verilerin içeri/dışarı aktarımı

Takımların, tekil bileşenler ve takım ayar formlarının, aksesuarlar, tezgah verileri ve diğerlerinin her bir ZOLLER-Ürünü arasında içeri ve dışarı aktarımı. Okuma filtreleri yardımıyla veriler platformdan bağımsız olarak içeri aktarılabilir veya son işlemciler tarafından dışarı aktarılabilir.

 

Avantajlarınız:

 • Harici sistemlere bağlanma seçeneği
 • Proses güvenliği
 • Basit yapılar sayesinde kolayca ve hızlı yönlendirme

Takım verilerinden katalog dosyası aktarımı

Çok sayıda tanınmış üreticinin ve bulut tabanlı servis sağlayıcıların (örn. CIMSOURCE ve GTDE) takım verilerini içeri aktarır ve böylece 2D-/3D grafikler, karakteristikler ve teknoloji verilerini hızla hazırlar. Eksik takım verileri her an tamamlanabilir ve dışarı veri aktarılarak derhal kullanıma hazır hale getirilebilir. Web hizmeti yardımıyla dış uygulamalar ortak veritabanına erişebilir ve örneğin yeni oluşturulmuş takım ayar formlarını kendilerine aktarabilirler.

Buluta veri aktarma seçenekleri

TMS Tool Management Çözümü’ne takım verilerini aktarma işlemi ToolsUnited, NOVO, Machining Cloud, Hoffmann, EWS ve diğer servis sağlayıcıların Bulut ortamından veri alma seçeneği sayesinde bir tıklamayla gerçekleşmektedir. Hangi sistemi kullandığınıza bağlı olarak sadece bileşenlerin 2D-/3D grafikleri, karakteristikleri ve teknoloji verileri değil, aynı zamanda bütünüyle montaj gruplarıyla ilgili veriler aktarılabilmektedir.

 

Avantajlarınız:

 • Bilgi girmek yerine okumak
 • En yüksek proses güvenliği
 • Maksimum üretkenlik

KROMI arayüzü

TMS Tool Management Çözüm Paketi SILVER içinde KROMI’ye bağlantı arayüzü bulunmaktadır. Bu arayüz, KROMI sisteminden bileşenler ile ilgili verilerin tam otomatik olarak alınmasını sağlar; KROMI tarafından tedarik edilen takımların verileri TMS Tool Management Çözüm Paketi’ndeki diğer adımlar için kullanıma hazırdır.

 

Özellikler:

 • Tüm takım verilerine mobil erişim
 • Grafiklerle, parça ve aksesuar listeleri ve karakteristik tablosuyla takım verileri yönetimi
 • Mevcut takımların kimliğini belirlemek ve verilerini göstermek için kod tarayıcı

Tekil bileşenlerin yönetimi

Tekil bileşenlerin detaylı yerleşimine yönelik yazılım modülü, takım yönetimi için gelecekteki değişikliklere uyumlu IoT temeli sağlar.


Ek Detay veriler:

 • DIN 4000/4003/ISO 13399 Parametreleme
 • Teknoloji verileri (kesme parametreleri)
 • Grafik bileşenlerin gösterimi
  • 2D- ve 3D-görüntü oluşturma DIN 4000 ve ISO 13399’a göre
  • 2D-Formatlarından içeri aktarma DXF/DWG/BMP/TIF/JPG/GIF/PNG
  • 3D-Formatlarından içeri aktarma STEP/STL
 • Detay veriler (örn. kesici uç malzemesi)

Komple takımların yönetimi

Tekil bileşenleri esas alan „Takım verisi yönetimi“ fonksiyonu gerçekte mevcut takımlara uygun olarak grafik ve parametrik takım montajı sunmaktadır. Ayrıca doğru takım montajı parça listesi/bileşenlerin tanımı güvence altına alınır.


Bu modül çok sayıda seçenek sunmaktadır:

 • Aksesuarlar ve parça listelerinin yönetimi
 • Tekil bileşenler ve komple takımlarınız için
  parça kullanım yeri bilgisinin oluşturulması
 • Desteklenen 2D-formatları: DXF/DWG/BMP/TIF/JPG/GIF/PNG
 • Desteklenen 3D-formatları: STEP/STL
 • Parça listesindeki tekil bileşenlerden otomatik teknik resim
  oluşturulması (bağlantı noktalarını içeren DXF)

Takım ayar formlarının yönetimi

Takım ayar formları kullanıcıya bir iş emri ile ilgili ihtiyaç duyulacak bilgiler ve ekipmanların olduğu bir liste verir. Bunlar doğrudan depoya, CAD/CAM istasyonuna veya tezgaha aktarılır ve kullanılır.

Teknoloji verileri ve karakteristikler

Teknoloji verileri ve karakteristikler modülü, bileşenler ve komple takımların aynı merkezden ve akıllı yönetimini sağlar.
Böylece takımlarınızı amacına uygun şekilde kataloglar, kullanım şekillerini optimize eder ve ortalamalarını kaydedersiniz. Sadece bir veritabanında bakım yapmak zaman ve maliyetten tasarruf sağlar.

 

Avantajlarınız:

 • Aynı yerden veri kullanıldığı için güvenlik
 • Sadece bir veritabanında bakım yapılarak zaman ve maliyetten tasarruf

DIN 4000’e göre karakteristik tablosu

Eksiksiz DIN 4000 karakteristik tablosu yapısı yardımıyla bileşenlerinizi standarda uygun bir şekilde tanımlayabilirsiniz. Bu durum, CAD/CAM ve NC simülasyon sistemleri gibi harici sistemlerle pürüzsüz bilgi alışverişini garanti eder. Bu entegre ve standart veritabanı, takım verilerinin otomatik olarak içeriye aktarılmasının temelini oluşturur.

 

Avantajlarınız:

 • Takım verilerinin otomatik olarak içeriye aktarılması sayesinde zamandan tasarruf
 • Hataların önlenmesiyle proses güvenliği

Karakteristiklerden üç boyutlu konturların otomatik oluşturulması

DIN 4000’i esas alan karakteristik yapısı sayesinde ZOLLER takım yönetimi içinde bulunan veya buraya aktarılmış olan karakteristiklerden otomatik olarak 2D çizimler ve 3D konturlar oluşturulabilir. Takımlarınızdaki değişiklikler (örn. programlama uzunluğu) çizimlere otomatik olarak uygulanır. 3D konturlar dışarı aktarılabilir ve çarpışma kontrolü için CAD/CAM ve simülasyon sistemlerinin kullanımına hazır hale getirilebilir.

 

Avantajlarınız:

 • Takım çizimine göre hızlı ve prosese bağlı kalınarak takım montajı
 • Çarpışma kontrolü
 • Zamandan tasarruf ve proses güvenliği

Ölçüm cihazı entegrasyonu

BRONZE paketi bir ZOLLER ayar ve ölçme cihazının entegrasyonunu içermektedir. Bu işlem, TMS Tool Management Çözüm Paketi yazılım paketinin ZOLLER cihazınız üzerindeki tüm özelliklerden faydalanabilmesini sağlar.

USB Kamera

ZOLLER USB kamera hızlı ve kolayca kullanılır ve isteğe göre seçilebilen resim detaylarıyla iş yerinde doğrudan takım fotoğraflarını kaydeder.

Avantajlarınız:

 • Takım stoklarının hızlı ve kolay dokümantasyonu sayesinde zamandan tasarruf
 • Tüm iş istasyonlarında görselleştirme imkânı

WebService

ZOLLER WebService hizmeti, ZOLLER veritabanı ile ağ içindeki tüm arayüzler arasında http temelli haberleşme aracını oluşturur!

 

Avantajlarınız:

 • Takım verilerine hızlı ve bireysel erişim sayesinde verim artışı
 • Merkezi takım verisi organizasyonu, çift veri depolama artık gerekli değildir
 • Önde gelen bir veritabanı vardır, bilgi kalabalığı ve bakım masrafı yoktur

Takım verileri kontrol altında

TMS Tool Management Çözüm Paketi BRONZE-App ile takımlarla ilgili önemli bilgileri daima yanınızda taşıyacaksınız ve bunları mesai arkadaşlarınızla birlikte kullanabileceksiniz. Mobil cihazınızla grafikler, parça listesi, aksesuar listesi ve karakteristik tabloları dahil olmak üzere her takıma her an W-LAN ağından erişin.

 

Özellikler:

 • Tüm takım verilerine mobil erişim
 • Grafiklerle, parça ve aksesuar listeleri ve karakteristik tablosuyla takım verileri yönetimi
 • Mevcut takımların kimliğini belirlemek ve verilerini göstermek için kod tarayıcı